«Η σημασία του Ανθρώπινου Παράγοντα στο Project Management» από τον Michael Sypsomos

Το project management έχει αποδειχθεί ότι επιτρέπει σε οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους και τύπου και σε οποιαδήποτε βιομηχανία να αποκτήσουν...